Uniryhmät

Onko sinulla univaikeuksia?

Tule mukaan eläinavusteiseen uniryhmään.

Suositusten mukaan lääkkeettömät menetelmät ovat ensisijaisia pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa. Tutkituimpia niistä ovat psykologiset hoitomenetelmät, joilla pyritään vaikuttamaan yksilöllisiin unettomuutta ylläpitäviin tekijöihin, kuten unen kannalta haitallisiin nukkumistottumuksiin ja ajatuksiin. Lääkkeettömällä unen huollon menetelmällä suurin osa osallistujista saa merkittävää apua unettomuusoireisiinsa.

Univaikeuksista kärsivillä henkilöillä on usein ylivirittyneisyyttä, joka häiritsee unta. Ryhmässä lievitetään ylivirittyneisyyttä eläinten ja luonnon avulla. Toiminnassa on mukana alpakoita, laamoja ja miniaaseja.

Ohjaajana toimii unettomuuden lääkkeettömään hoitoon perehtynyt työterveyshoitaja. Ryhmä on tarkoitettu aikuisille.

Uniohjausta voidaan toteuttaa myös yksilöllisesti. 

Kurssin hinta on 190 €

Kysy seuraavista ryhmistä:

p. 050 5755 478 voimaalaumasta@gmail.com